algemene voorwaarden

Ik (Noor) ga uit van de goede intenties die we allemaal in ons dragen. Om elkaar hier ook in de praktijk scherp in te houden en te beschermen dienen deze onderstaande Algemene Voorwaarden. Op die manier houden we overzichtelijk en helder, wat we samen van elkaar kunnen verwachten.

Belangrijk: Denk altijd zelf na voordat je iets aankoopt, ongeacht of ik of iemand anders die je hoog in het vaandel hebt staan het aan je aanbeveelt. Nooit is het de bedoeling dat je iets koopt wat je je niet kunt veroorloven. Vermijd ook aankopen waarin niet duidelijk een gewenst resultaat is aangegeven.

Bij het aangaan van een afspraak treedt onderstaande automatisch in werking.

Algemeen

Een afspraak met mij komt alleen tot stand via een volledig ingevuld contactformulier. Dit houdt in dat de ‘algemene voorwaarden’ box is aangevinkt voor akkoord. Na ontvangst van een volledig ingevuld contactformulier zullen jij (klant) en ik (Noor) tot een afspraak komen. De communicatie verloopt per e-mail, zodat we hier altijd naar terug kunnen refereren indien nodig.

Betaling

Ik verzend voorafgaand aan de afspraak een factuur per e-mail. De afspraak is pas definitief als de betaling van deze factuur voldaan is. 

Zakelijke Afname

De prijzen op mijn website zijn gericht op particulieren en ondernemers. Hierbij neem ik voor particulieren uit coulantie de BTW voor mijn rekening.                                 Bij zakelijke afname van diensten (en bij enkele producten) zal er een aangepaste factuur opgemaakt worden waarbij de 21% BTW nog apart wordt verrekend, aangezien ondernemingen deze zelf kunnen opvoeren. Ik, Noor, behoudt zich altijd het recht toe de zakelijke factuur aan te passen. Let er bij Coaching ook op dat de omschrijving op verzoek kan worden aangepast naar zakelijk neutrale terminologie. Immers, valt loopbaan coaching in sommige gevallen onder scholing.

Geldigheidsduur afname Trajecten

Om energetisch de gezondheid en vitaliteit van een onderneming te herstellen geldt een looptijd van meestal 9 maanden, met een flexibele uitloop van 3 maanden. Vanaf het begin van de looptijd (betaling factuur) tot aan maximaal 3 maanden na deze datum, ben ik met jou verbonden als zijnde jouw coach. Drie sessies zijn een onderdeel van het traject maar niet het enige wat een traject inhoudt. De aanwezigheid van mij als dienst & service verlener, de ruggespraak, whatsapp beschikbaarheid en zogezegde ‘energetische’ verbinding zijn ook vitaal onderdeel van een traject. Mochten na 9 maanden tijd de 3 sessies niet volledig zijn ingezet, dan is bovenstaande dienst wel alsnog geleverd. Bedenk daarom ook dat er ten alle tijde ‘beloning naar waarde’ heeft plaatsgevonden, zelfs als jij als client niet gebruik hebt gemaakt van de 3 ontmoetingsmomenten in de vorm van sessies.

Beyounity Methode

BEYOUnity is een methode die ondernemers leert de energetische onderstroom binnen hun leven & onderneming gezond en vitaal te maken. Energetische waarden binnen de methode worden intersubjectief waargenomen. Intersubjectiviteit houdt in dat energetische waarnemingen, (metingen met bijvoorbeeld een pendel) van twee of meer beoordelaars (c.q. Experts) over een onderwerp met elkaar overeenstemmen. 

Heling en Genezing

Er wordt geen genezing geclaimd, wel kan als dat nodig is en daar behoefte aan is ondersteuning geboden worden om (onder meer emotionele pijn)klachten te verminderen door energetische blokkades gekoppeld aan een belast verleden op te lossen en op te heffen.

Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

Je bent en blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de naeffecten of gevolgen van wat er op mijn website of tijdens een afspraak wordt besproken of aangeroerd. Je bent en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen welke je van hieruit al dan niet zult doen of maken. Onder alle omstandigheden ben je zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je omgaat met alle via mij ontvangen informatie. Ik, Noor, ben op geen enkele manier aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten, positief danwel negatief, voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door jou als klant. Noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het ontvangen consult.