disclaimer

Uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden

De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden.

Geen financieel advies

De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, zijn niet bedoeld en mogen niet worden opgevat of geïnterpreteerd als financieel advies. Met beleggen kun je je inzet verliezen.

Ik heb mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden nauwkeurig zijn en waardevolle informatie bieden.

Ongeacht het tegendeel, mag niets dat op of via deze website beschikbaar is, worden opgevat als een aanbeveling dat je geen financiële professional moet raadplegen om jouw specifieke informatie te behandelen. Manifesteervermogen raadt je uitdrukkelijk aan om advies in te winnen bij een professional.

Noch Manifesteervermogen, noch een van zijn werknemers of eigenaren kunnen aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen op deze website of voor enige schade die jij lijdt als gevolg van het niet inwinnen van deskundig financieel advies van een professional die bekend is met jouw situatie.

Geen persoonlijk- of professioneel advies

De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, zijn niet bedoeld en mogen niet worden opgevat of geïnterpreteerd als persoonlijk- of professioneel advies.

Ik heb mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden nauwkeurig zijn en waardevolle informatie bieden.

Ongeacht het tegendeel, mag niets dat op of via deze website beschikbaar is, worden opgevat als een aanbeveling of dat je geen professional moet raadplegen om jouw specifieke informatie te behandelen. Manifesteervermogen raadt je uitdrukkelijk aan om advies in te winnen bij derden (als een professional).

Noch Manifesteervermogen, noch een van zijn werknemers of eigenaren kunnen aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen op deze website of voor enige schade die je lijdt als gevolg van het niet inwinnen van competent advies van iemand (een professional) die bekend is met jouw situatie.

Geen relatie tussen professional en klant

Je gebruik van deze website – inclusief de implementatie van eventuele suggesties op deze website en/of het gebruik van beschikbare bronnen op deze website – creëert geen professionele klantrelatie tussen jou en Manifesteervermogen of een van zijn werkers.

Manifesteervermogen kan je niet accepteren als klant tenzij en totdat we vaststellen dat er een overeenstemming is en totdat verschillende vereisten, zoals vergoedingsregelingen, zijn opgelost. Je erkent dus en stemt ermee in dat we geen professionele klantrelatie hebben gecreëerd door het gebruik van deze website.

Persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker

Door deze website te gebruiken, accepteer je persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van je acties. Je stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid op je te nemen voor eventuele schade of schade die je lijdt als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de informatie die beschikbaar is op deze website of de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van deze website. Je stemt ermee in jouw eigen oordeel te gebruiken en de nodige zorgvuldigheid te betrachten voordat je enige actie onderneemt of een plan of beleid uitvoert dat op deze website wordt voorgesteld of aanbevolen.

Geen garanties

Je stemt ermee in dat Manifesteervermogen geen enkele garantie heeft gegeven over de resultaten van het ondernemen van enige actie, ongeacht of deze op deze website wordt aanbevolen of niet. Manifesteervermogen biedt educatieve en informatieve middelen die bedoeld zijn om gebruikers van deze website te helpen succesvol te zijn in hun persoonlijke- en zakelijke leven en anderszins. Je erkent niettemin dat jouw uiteindelijke succes of mislukking het resultaat zal zijn van jouw eigen inspanningen, jouw specifieke situatie en ontelbare andere omstandigheden buiten de controle en/of kennis van Manifesteervermogen.

Je erkent ook dat eerdere resultaten geen garantie zijn voor een vergelijkbaar resultaat. De resultaten verkregen door anderen – of het nu klanten of klanten van het bedrijf zijn of anderszins

– die de principes toepassen die op deze website zijn uiteengezet, zijn dus geen garantie dat jij of een andere persoon of entiteit in staat zal zijn om vergelijkbare resultaten te behalen.

Fouten en weglatingen

Deze World Wide Web Site is een openbare bron van algemene informatie die bedoeld is, maar niet beloofd of gegarandeerd is, om correct, volledig en up-to-date te zijn. Er zijn redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is, maar dit biedt geen garantie dat deze website vrij is van fouten. Je aanvaardt dat de informatie op deze website onjuist kan zijn en stemt ermee in om de nodige zorgvuldigheid te betrachten om alle informatie verkregen van deze website en/of bronnen die erop beschikbaar zijn te verifiëren alvorens enige actie te ondernemen. Je stemt er uitdrukkelijk mee in niet te vertrouwen op enige informatie op deze website.

Recensies

Op verschillende momenten geeft Manifesteervermogen beoordelingen van producten, diensten of andere bronnen. Dit kunnen recensies van boeken, diensten, online cursussen en/of softwaretoepassingen zijn. Dergelijke recensies vertegenwoordigen de oprechte mening van mij als auteur van een dergelijke recensie. De beoordeelde producten en diensten kunnen gratis of tegen een gereduceerde prijs aan mij worden geleverd als stimulans om een beoordeling te geven.

Ongeacht dergelijke kortingen zal ik eerlijke beoordelingen van deze producten en/of diensten geven. Je erkent dat je jouw eigen onderzoek met zorgvuldigheid moet uitvoeren en niet uitsluitend moet vertrouwen op beoordelingen op deze website.

Manifesteervermogen zal het bestaan van kortingen of stimulansen die worden ontvangen in ruil voor het geven van een beoordeling van een product bekendmaken. Als je meer informatie wilt over dergelijke kortingen en stimulansen, stuur dan een e-mail naar info@manifesteervermogen.nl met de titel van het beoordeelde product als onderwerpregel. Ik zal dan via e-mail reageren en eventuele stimulansen of kortingen bekendmaken die zijn ontvangen in verband met een dergelijke beoordeling.

Affiliate-links

Manifesteervermogen neemt deel aan affiliate- of partner programma’s en gebruikt affiliate links op sommige van de pagina’s. Dit betekent dat ik een commissie kan verdienen als of wanneer je op links klikt of aankopen doet. In geen geval kost het jou iets extra’s als je gebruik maakt van een link! Je kunt het zien als geldelijke tip waaruit jouw waardering bijkt, voor de waarde die ik jouw hopelijk bied via deze website.

Er worden alleen affiliate links van bedrijven gebruikt waar ik echt in geloof en achter sta. Dat betekent dat ik het product ken en het kan aanraden.

Als beleid zal Manifesteervermogen alleen samenwerken met producten, diensten, coaches, consultants en andere experts waarvan ik denk dat ze waarde zullen toevoegen aan jullie als klanten en volgers. Manifesteervermogen zal je informeren wanneer een van de links een affiliate- link is.

Je erkent dat het jouw persoonlijke verantwoordelijkheid blijft om te onderzoeken of aanbiedingen van partners geschikt zijn voor jouw en jij ervan zult profiteren. Je vertrouwt niet op enige aanbeveling, referentie of informatie die door Manifesteervermogen wordt verstrekt, maar voert in plaats daarvan je eigen onderzoek uit en vertrouwt op je onderzoek om te beslissen of je het aangesloten product of de aangesloten dienst wilt kopen.

Geen goedkeuringen

 

Van tijd tot tijd zal Manifesteervermogen verwijzen naar andere producten, diensten, coaches, consultants en/of experts. Een dergelijke verwijzing is niet bedoeld als goedkeuring of verklaring dat de door de andere partij verstrekte informatie juist is. Manifesteervermogen verstrekt deze informatie als naslagwerk voor gebruikers. Het is jouw verantwoordelijkheid om je eigen onderzoek uit te voeren en je eigen beslissing te nemen over dergelijke producten, diensten, coaches, consultants en/of experts.

Getuigenissen

Op verschillende plaatsen op deze website vind je getuigenissen van klanten en klanten van de producten en diensten die op deze website of door Manifesteervermogen worden aangeboden. De getuigenissen zijn feitelijke verklaringen van cliënten en/of klanten en zijn waarheidsgetrouw weergegeven op deze website.

Hoewel deze getuigenissen waarheidsgetrouwe verklaringen zijn over de resultaten die door deze klanten en/of klanten zijn behaald, zijn de resultaten die door deze klanten en/of klanten zijn verkregen niet noodzakelijkerwijs typerend. Je erkent en stemt er specifiek mee in dat de getuigenissen geen garantie zijn voor resultaten die jij of iemand anders zult verkrijgen door gebruik te maken van producten of diensten die op deze website of door het bedrijf worden aangeboden.

Disclaimer voor inkomsten

Van tijd tot tijd kan Manifesteervermogen verslag uitbrengen over het succes van een van haar bestaande of eerdere klanten. De informatie over dit succes wordt nauwkeurig weergegeven door de klant. Je erkent dat het eerdere succes van anderen geen garantie is voor jouw succes.

Zoals met bijna alles in het leven, kunnen je resultaten variëren en zijn ze gebaseerd op jouw individuele capaciteiten, zakelijke ervaring, expertise en verlangen. Er zijn geen garanties met betrekking tot het niveau van succes dat je kunt ervaren. Er is geen garantie dat je überhaupt (extra) vermogen of inkomsten zult genereren en je accepteert het risico dat de inkomsten- en

inkomensverklaringen per persoon verschillen. Het succes van elk individu hangt af van zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie.

Het gebruik van de website informatie, producten en diensten moet gebaseerd zijn op je eigen onderzoek en ijverigheid en je stemt ermee in dat Manifesteervermogen niet aansprakelijk is voor enig succes of falen dat direct of indirect verband houdt met de aankoop en het gebruik van gegeven informatie, producten en diensten die op deze website worden beoordeeld of geadverteerd.

Geen garanties

Manifesteervermogen geeft geen garanties met betrekking tot de prestaties of werking van de website. Het geeft verder geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie, inhoud, materialen, documenten, programma’s, producten, boeken of diensten op of via deze website, voor zover toegestaan onder de wet, wijst Manifesteervermogen alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Beperking van aansprakelijkheid

Je gaat ermee akkoord Manifesteervermogen te onthullen van alle aansprakelijkheid of schade die jij of enig met jou verbonden persoon of entiteit kan lijden of lijden als gevolg van het gebruik van informatie op deze website en/of de bronnen die je kunt downloaden van de website. Je gaat ermee akkoord dat Manifesteervermogen jegens jou niet aansprakelijks is voor enige soort schade, inclusief directe, indirecte, bijzondere, billijke of gevolgschade voor het gebruik van deze website.

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar via de website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie hierin. Het bedrijf en/of haar leveranciers kunnen te alle tijden verbeteringen en/ of wijzigingen aanbrengen in de website.

Het bedrijf en/of zijn leveranciers doen geen verklaringen over de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de in

HET BEDRIJF EN/OF ZIJN LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OP DE WEBSITE VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD “AS IS” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VOORWAARDEN. HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

 

NAAR DE VOOR ZOVER MAXIMAAL  TOEGESTAAN  DOOR  DE  TOEPASSELIJKE  WETGEVING, ZIJN HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS  IN  GEEN  GEVAL  AANSPRAKELIJK  VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK , GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT  OF  OP  ENIGE  WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET ONMOGELIJK GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF AANVERWANTE DIENSTEN, HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE ,

PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE GEGEVENS VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS HET BEDRIJF OF EEN VAN ZIJN LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. AANGEZIEN IN SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER ENIG GEDEELTE VAN DE WEBSITE OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STOPPEN.

Neem contact op

Manifesteervermogen verwelkomt je vragen of opmerkingen over de Disclaimer: E-mailadres: info@manifesteervermogen.nl

Van kracht vanaf 1 januari 2023